TRANSPORTO PRIEMONĖS NUOMOS SUTARTIES PAGRINDINĖS SĄLYGOS

 1. NUOMOTOJAS privalo: 1.1. perduoti automobilį NUOMININKUI techniškai tvarkingą, su apsaugos priemonėmis (autosignalizacija), apdraustą KASKO ir transporto priemonių vairuotojų civilinės atsakomybės draudimu ir pilnu degalų baku.
 2. NUOMININKAS privalo:
  1. Naudotis išsinuomotu automobiliu pagal
   paskirtį ir eksploatuoti jį tiktai techniškai tvarkingą;
  2. Nevairuoti automobilio apsvaigus nuo alkoholio ar kitų narkotinių bei psichotropinių
   medžiagų;
  3. Nenaudoti automobilio šiems tikslams: mokamam keleivių
   pervežimui, priekabų ir automobilių vilkimui, sporto varžybose, mokyti
   vairuoti, vežioti gyvūnams (šunims, katėms ir t.t.), prekių pervežimui
   nusižengiant Lietuvos Respublikoje galiojantiems įstatymams;
  4. Imtis visų priemonių, kad būtų užtikrintas automobilio ir jame esančios įrangos,
   dokumentų bei automobilio raktelių saugumas;
  5. Sugedus automobiliui pranešti NUOMOTOJUI;
  6. Apmokėti baudas, teismo išlaidas ar kitas
   rinkliavas, kurios atsirado dėl jo kaltės, pažeidus kelių eismo taisykles
   ar kitus teisės aktus, NUOMOTOJO  bei jo darbuotojų nurodymus;
  7. Ne vėliau kaip iki šioje sutartyje nustatytos nuomos sutarties pasibaigimo
   dienos,valandos grąžinti automobilį NUOMOTOJUI tokios būklės kokios ir
   priėmė, atsižvelgiant į normalų susidėvėjimą, su pilnu degalų baku bei
   atlyginti jam visus su šia nuoma susijusius nuostolius, jeigu tokie
   nuostoliai buvo patirti dėl tyčinės ar netyčinės NUOMININKO kaltės;
  8. Sumokėti nuomos mokestį iš anksto.
  9. Grąžinti automobilį ne vėliau kaip
   sutartyje nustatyto laiko, kitaip mokamas mokestis už faktinę nuomos parą
   ar kitą laiko vienetą.
 3. NUOMININKAS neturi teisės perduoti naudotis automobiliu tretiems
  asmenims, išskyrus numatytus šioje sutartyje, arba subnuomoti automobilį.
 4. Esant automobilio praradimo, sugadinimo grėsmei ar tam įvykus,
  NUOMININKAS privalo imtis visų galimų priemonių turtui gelbėti, nedelsiant
  pranešti policijai ir NUOMOTOJUI, pateikti NUOMOTOJUI automobilio
  registracijos dokumentus ir raktelius, reikalingus dokumentus įvykio
  priežastims, aplinkybėms bei nuostolio dydžiui nustatyti.
 5. Autoavarijos atveju  NUOMININKAS privalo: a) jokiu būdu iš anksto
  neprisiimti kaltės; b) užrašyti visus kito autoavarijos dalyvio(ių)
  duomenis ir informuoti NUOMOTOJĄ; c) autoįvykio atveju pranešti policijai
  ir turėti avarijos schemą bei policijos išrašą; d) autoįvykio atveju,
  NUOMININKUI esant neblaiviam ar apsvaigusiam nuo narkotinių ar
  psichotropinių medžiagų, visa turtinė ir kita atsakomybė tenka
  NUOMININKUI.
 6. Draudžiama Transporto priemonę vairuoti apsvaigus nuo alkoholinių
  gėrimų, narkotinių ir/ar psichotropinių medžiagų, kitų psichiką veikiančių
  medžiagų. Naudodamasis transporto priemone NUOMININKAS privalo būti
  visiškai blaivus (0,00 promilės) ir neapsvaigęs.
  1. NUOMININKUI pažeidus šiame punkte nustatytą reikalavimą NUOMININKAS
   privalo NUOMOTOJUI sumokėti 2000 EUR (dviejų tūkstančių eurų) baudą. Šiame
   punkte nurodytą baudą NUOMININKAS sumoka NUOMOTOJUI per 3 (tris) dienas
   nuo šio punkto pažeidimo dienos. Bendrovė turi teisę nedelsiant neribotam
   laikui sustabdyti galimybę NUOMININKUI naudotis Transporto priemone bei
   atsiimti Transporto priemonę be papildomo įspėjimo.
 7. Leidžiama automobilio rida - 500 km per parą, už kiekvieną papildomą kilometrą NUOMININKAS NUOMOTOJUI moka po 0,20 EUR + PVM , jei nesitariama kitaip.
 8. NUOMININKAS palieka NUOMOTOJUI piniginį užstatą (draudimo frančizę), kuris yra negrąžinamas, jeigu: a) automobilis prarastas, yra sugadintas dėl NUOMININKO kaltės; b) automobilis buvo grąžintas blogesnės būklės nei priimtas, atsižvelgiant į normalų susidėvėjimą; c) prarasti automobilio dokumentai, raktelis, automagnetola ar kiti priedai; d) autoavarijos atveju.
  1. Pametęs automobilio raktus ar dokumentus, praradęs valstybinį numerį sumoka 250 EUR mokestį (baudą).
  2. Nepataisomai sugadinęs padangą/as ar ratlankį/ius sumoka 200 EUR
   mokestį (baudą).
  3. Užpylęs ne tos rūšies kurą nuomininkas sumoka 1500 EUR mokestį (baudą).
 9. NUOMOTOJAS garantuoja padaręs viską, kad transporto priemonė būtų
  techniškai tvarkinga.  Automobiliui sugedus ne Lietuvos Respublikos
  teritorijoje NUOMININKAS remontuoją automobilį įvykio vietoje. Už patirtas
  išlaidas  NUOMININKAS pateikia sąskaitą NUOMOTOJUI, kartu su išlaidas
  įrodančiais dokumentais
 10. Automobilio naudojimui reikalingus degalus, pradurtos padangos
  remontui būtinas išlaidas apmoka NUOMININKAS.
 11. NUOMINIKAS privalo gražinti automobilį su pilnu kuro baku bei pateikti
  tai įrodantį kuro užpylimo čekį.
 12. Grąžinęs automobilį ne su pilnu degalų baku, NUOMININKAS moka
  NUOMOTOJUI aptarnavimo mokestį-netesybas, skaičiuojamas po 2.00 EUR už
  kiekvieną trūkstamą litrą kuro.
 13. Laiku nesumokėjęs nuomos mokesčio NUOMININKAS moka po 10 proc.
  delspinigių nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną.
 14. NUOMOTOJAS negali būti laikomas atsakingu už turto ar vertybių, kurias
  NUOMININKAS veža nuomojamame automobilyje, praradimą ar sugadinimą.
 15. Ši sutartis sudaryta dviem egzemplioriais (po vieną abiem šalims) ir
  įsigalioja nuo jos pasirašymo momento.
 16. NUOMININKAS  patvirtina, kad su sutarties sąlygomis sutinka,
  automobilį jis gavo, jį išsamiai patikrino, susipažino su sutartyje
  pažymėtais matomais automobilio defektais ir yra patenkintas jo būkle.
  NUOMININKAS taip pat patvirtina, kad NUOMOTOJAS neprisiims jokios
  atsakomybės galimos autoavarijos atveju, taip pat neatlygins žalos
  vairuotojui ar tretiesiems asmenims. NUOMININKO atstovas (nesant
  įgalinimus patvirtinančio dokumento) taip pat patvirtina, kad jis prisiima
  visas prievoles pagal šią sutartį, jeigu NUOMININKAS šiai sutarčiai
  nepritaria.
 17. Automobilyje rūkyti girežtai draudžiama.
  1. Už rukymą salone yra numatyta 200 EUR mokestis (bauda).
 18. NUOMININKUI automobilis perduodamas tvarkingas, išvalytas. NUOMININKAS
   privalo palaikyti tvarką automobilio salone, nuomos pabaigoje NUOMOTOJAS
  turi teisę išskaičiuoti iš  užstato 250EUR  arba reikalauti iš nuomoninko
  atlyginti nuostolius 250EUR už automobilio valymą jeigu automobilis
  grąžinamas užterštas.